неделя, 13 март 2011 г.

Пречистване на вода

Както е известно на всеки от нас водата е едно от най-ценните неща в природата и без нея е немислимо съществуването ни. Макар и по-голямата част от Зематя е обвита с вода, то едва 3 % от цялата водна маса е сладководна. От тези проценти по-голямата част се намира на полюсите и в ледените глетчери. За да се използва от тях сладката питейна вода е необходимо да се акумулират голямо количество парични средства и следователно на този етап е немислимо. А останалите сладководни басейни са разположени несимретрично по земната повърхност. Ето защо от тук следва важното значение за пречистване на питайната вода и намиране на начини за нейното съхранение и опазване.
Един от тези методи е събирането на дъждовна вода чрез пречиствателни станции. Човек знае, че дъждовната вода е негодна за употреба от него самият, но тя е важен фактор за напояването на земеделските площи. Подобни станции действат на принципа на оттичането на дъждовете. Водата се събира от улуци и кривини, като се преработва в специализирани станции. Така може всеки един от нас да намали сметката си за вода, да инвестира в опазването на природата и нейното облагородяване.

Къде е необходим процеса за пречистване на водата?

Необходимост се наблюдава в тези райони, при които водата е кът и е силно застояла или замърсена. Всяка година милиони хора умират от некачествена питейна вода. Защо и ние трябва да рискуваме? Само преваряването не е достътъчно, тъй като се наблюдава и известна загуба на необходими за организма вещества от водата. Затова в по-отдалечени места или невъзмножност да се свърже жилището с централната ВиК система или канализация е необходимо озграждането на пречиствателна станция за вода. Така запазваме здравето си и щадим природата. Има една стара българска поговорка: „Капка по капка вир става”. Всяка една капка е от значение, когато знаем как да е запазим. 

Пречиствателни станции за домашни нужди

Всеки един от нас е наясно, че свързването с централната канализация на населеното място е скъпо удоволствие. Хората нуждаещи се от това са предимно обитатели/собственици на вили. Решението на повечето е направата на септична яма, в която се изливат отпадни води. Но тя си има основни недостатъци и само един плюс – икономически изгодна за повечето свързано с лесно и бързо решение на проблема. Нейни недостатъци са: задръстването, препълването, миризмата на гнило и отходни води, както и възможността за зараза на почвата или питейната вода. Не трябва да забравяме, че всеки един материал има известна водопропускливост.
Най-доброто решение в случая е домашна и малка пречиствателна станция. Изисква известна начална инвестиция, но е възможно да се свържат няколко къщи наведнъж. Така сумата, която ще трябва да се плати е по-малка, а също е и по-целесъобразно и екологично решение без неприятните миризми на септичната яма. Процесите, които се извършват в станцията са напълно автоматизирани, безшумни и безотказни. Преработената вода е напълно годна за поливане на разсъд или да се влее в някои водни басейни.
Добро и икономично решение е също да се използва пречиствателни станции, които събират и преработват дъждовна вода. Все пак тази вода става единствено за поливане, а не и за консумация от човек. За да стане годна за пиене, тя трябва да се пречисти. Устройството на подобен тип станции е събиране на дъждовна вода от улуци и кривини, по които се стича водата. След това тя се преработва и се включва в централното снабдяване на вода в къщата.
С подобен тип пречиствателни станции Вие не давате просто пари, а Вие инвестирате в бъдещето си и намаляте сметките си, инвестирате в природосъобразният начин на живот.


Пречиствателна станция или какво е това?!

Най-общо казано подобен тип станции преработват отпадните води и ги превръщат в годни за употреба. Пречиствателните станции са подходящи, както за жилищни нужди, така и за промишлени. Така райони в отдалечените крайща на населените места не е задължително да заплащат огромна сума пари, за да се свържат към централната канализация, а предприятията за производство – могат да намалят драстично потреблението на вода, като я преработват . В случая добавяме и един основен фактор – промишлеността е задължена да преработва отпадните си води.
Процесите по пречистване на водата са напълно автоматизирани. Самите станции е възможно да са наземни или подземни, като последните значително са по-предпочитани от потребителите поради запазване на пространството.

Начин на действие на пречиствателните станции
Основно процесът на пречистване представлява третиране на биологичните организни чрез биохимично унищожаване. Миризмата от гнило и застояла отпадна вода я няма. В пречиствателната станция се вливат отпадните води, те се преработват и в последствие на преработка водата става бистра и годна за напоителна дейност. Самият процес преминава през няколко стадия:
1.      1.  Отпадната вода попада в резервоар, който я пречиства от микроорганизми
2.       2. На този етап водата се окислява в друг резервоар, при който останалите микроорганизми в утайката напълно се унищожават
3.       3. При този етап водата се оставя да се утай на принципа на гравитацията. Тинята се отделя и обработва чрез биохимични действия.
Гореизброените етапи се повтарят няколкократно.

Ефекта

Пречистената вода е напълно годна за поливане на насъждения или вливането й в река/извор/язовир/езеро. Така потреблението на питайна вода многократно се намаля.

Мислете екологично, икономично и най-вече целесъобразно спрямо Вас и обкръжаващата Ви среда.