неделя, 13 март 2011 г.

Пречиствателна станция или какво е това?!

Най-общо казано подобен тип станции преработват отпадните води и ги превръщат в годни за употреба. Пречиствателните станции са подходящи, както за жилищни нужди, така и за промишлени. Така райони в отдалечените крайща на населените места не е задължително да заплащат огромна сума пари, за да се свържат към централната канализация, а предприятията за производство – могат да намалят драстично потреблението на вода, като я преработват . В случая добавяме и един основен фактор – промишлеността е задължена да преработва отпадните си води.
Процесите по пречистване на водата са напълно автоматизирани. Самите станции е възможно да са наземни или подземни, като последните значително са по-предпочитани от потребителите поради запазване на пространството.

Начин на действие на пречиствателните станции
Основно процесът на пречистване представлява третиране на биологичните организни чрез биохимично унищожаване. Миризмата от гнило и застояла отпадна вода я няма. В пречиствателната станция се вливат отпадните води, те се преработват и в последствие на преработка водата става бистра и годна за напоителна дейност. Самият процес преминава през няколко стадия:
1.      1.  Отпадната вода попада в резервоар, който я пречиства от микроорганизми
2.       2. На този етап водата се окислява в друг резервоар, при който останалите микроорганизми в утайката напълно се унищожават
3.       3. При този етап водата се оставя да се утай на принципа на гравитацията. Тинята се отделя и обработва чрез биохимични действия.
Гореизброените етапи се повтарят няколкократно.

Ефекта

Пречистената вода е напълно годна за поливане на насъждения или вливането й в река/извор/язовир/езеро. Така потреблението на питайна вода многократно се намаля.

Мислете екологично, икономично и най-вече целесъобразно спрямо Вас и обкръжаващата Ви среда. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар