неделя, 13 март 2011 г.

Пречиствателни станции за домашни нужди

Всеки един от нас е наясно, че свързването с централната канализация на населеното място е скъпо удоволствие. Хората нуждаещи се от това са предимно обитатели/собственици на вили. Решението на повечето е направата на септична яма, в която се изливат отпадни води. Но тя си има основни недостатъци и само един плюс – икономически изгодна за повечето свързано с лесно и бързо решение на проблема. Нейни недостатъци са: задръстването, препълването, миризмата на гнило и отходни води, както и възможността за зараза на почвата или питейната вода. Не трябва да забравяме, че всеки един материал има известна водопропускливост.
Най-доброто решение в случая е домашна и малка пречиствателна станция. Изисква известна начална инвестиция, но е възможно да се свържат няколко къщи наведнъж. Така сумата, която ще трябва да се плати е по-малка, а също е и по-целесъобразно и екологично решение без неприятните миризми на септичната яма. Процесите, които се извършват в станцията са напълно автоматизирани, безшумни и безотказни. Преработената вода е напълно годна за поливане на разсъд или да се влее в някои водни басейни.
Добро и икономично решение е също да се използва пречиствателни станции, които събират и преработват дъждовна вода. Все пак тази вода става единствено за поливане, а не и за консумация от човек. За да стане годна за пиене, тя трябва да се пречисти. Устройството на подобен тип станции е събиране на дъждовна вода от улуци и кривини, по които се стича водата. След това тя се преработва и се включва в централното снабдяване на вода в къщата.
С подобен тип пречиствателни станции Вие не давате просто пари, а Вие инвестирате в бъдещето си и намаляте сметките си, инвестирате в природосъобразният начин на живот.


Няма коментари:

Публикуване на коментар