неделя, 13 март 2011 г.

Пречистване на вода

Както е известно на всеки от нас водата е едно от най-ценните неща в природата и без нея е немислимо съществуването ни. Макар и по-голямата част от Зематя е обвита с вода, то едва 3 % от цялата водна маса е сладководна. От тези проценти по-голямата част се намира на полюсите и в ледените глетчери. За да се използва от тях сладката питейна вода е необходимо да се акумулират голямо количество парични средства и следователно на този етап е немислимо. А останалите сладководни басейни са разположени несимретрично по земната повърхност. Ето защо от тук следва важното значение за пречистване на питайната вода и намиране на начини за нейното съхранение и опазване.
Един от тези методи е събирането на дъждовна вода чрез пречиствателни станции. Човек знае, че дъждовната вода е негодна за употреба от него самият, но тя е важен фактор за напояването на земеделските площи. Подобни станции действат на принципа на оттичането на дъждовете. Водата се събира от улуци и кривини, като се преработва в специализирани станции. Така може всеки един от нас да намали сметката си за вода, да инвестира в опазването на природата и нейното облагородяване.

Къде е необходим процеса за пречистване на водата?

Необходимост се наблюдава в тези райони, при които водата е кът и е силно застояла или замърсена. Всяка година милиони хора умират от некачествена питейна вода. Защо и ние трябва да рискуваме? Само преваряването не е достътъчно, тъй като се наблюдава и известна загуба на необходими за организма вещества от водата. Затова в по-отдалечени места или невъзмножност да се свърже жилището с централната ВиК система или канализация е необходимо озграждането на пречиствателна станция за вода. Така запазваме здравето си и щадим природата. Има една стара българска поговорка: „Капка по капка вир става”. Всяка една капка е от значение, когато знаем как да е запазим. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар